Kurumsal

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümü: İşyeri ortamındaki elektrik iç tesisatınızın durumunu değerlendirmek, test etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrolleri kapsamaktadır.

Elektrik Topraklama Ölçümü: İşyerinizde mevcut olan pano, trafo, makine gövde topraklaması, kompresör, jeneratör gibi elektrik vasıtasıyla çalışan ekipmanlarınızın topraklama ve tesisatının güvenli bir çalışma ortamı kontrol ve ölçümlerini kapsamaktadır.

Paratoner Ölçümü: İşyerinizde bulunan, yıldırımdan korunma tesisatının uygunluk durumunu değerlendirmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

Elektrik Tesisatı Termal Kamera Görüntülemesi: Çalışma ortamı içerisinde bulunan elektrik panoları, trafo, makine, kablo geçiş noktaları, ups vb. ekipman ve aletlerin kablo veya cihazlarda termal ısınma durumunun görüntülenmesi yangın veya hasar oluşmaması için uygunlarını tespit etmek gerçekleştirilen ölçüm ve kontrol çeşitlerindendir.

Kompanzasyon Sistemi Kontrolleri: Çalışma alanı ve tesisinde kompanzayon sisteminin herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, kompanzasyon pano ve kondansatörlerinin mevcut durumlarını teknik açıdan tespit etmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilir.

Kaçak Akım Kontrol ve Ölçümleri: Tesisinizde aktif olarak çalışan ekipman, makina ve panolarda oluşan kaçak akımları tespit etmek ve seviyelerini belirlemek için yapılan kontrolleri kapsar.

Elektrik Pano Kontrolleri: İşyeri çalışma alanı içerisinde bulunan ana pano, tali pano, aydınlatma tesisatı, makine ve ekipmanların panoya yükü vb. durumların elektrik tesisatın iş sağlığı ve güvenliği açısından kullanımında herhangi bir sakıncasının olup olmadığının uzman kişilerce kontrol edilmesidir.